Blogi

Opiskelijat tasa-arvoiseen asemaan!


Kenelle seuraavista on pakko määrätä edunvalvoja: amislaiset, lukiolaiset, ammattikorkeakouluopiskelija, yliopisto-opiskelijat vai työntekijät?

Oikea vastaus on, uskokaa tai älkää, yliopisto-opiskelijat! Kaikki muut opiskelijat ja jopa työntekijät voivat itse päättää, ottavatko itselleen edunvalvojan, jolloin myös maksavat jäsenmaksun tästä palvelusta. Sen sijaan yliopistossa opiskelijoille ei vain määrätä edunvalvojaa, tai pelkästään pakoteta maksamaan vuosi vuodelta nouseva maksu vaan tämän lisäksi opiskelija menettää oikeuden opiskella, ellei suostu ottamaan itselleen ylioppilaskuntaa edunvalvojakseen.

Samanlainen tilanne ei ole ammattikorkeakoulussa, joissa lain mukaan ei ole pakko ottaa edunvalvojaa. Kolmannen asteen opiskelijat ovat keskenään epätasa-arvoisessa asemassa, ja tämä epäkohta tulee korjata. Tämä epäoikeudenmukainen tilanne syntyy seuraavista lakipykälistä:

Yliopistolaki 46 §:

“Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita.”

Ammattikorkeakoululaki 41 §:

Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon voivat kuulua tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Tilanne tulee jatkumaan niin pitkään, kunnes ylioppilaskunnat ottavat lusikan kauniiseen käteensä ja alkavat vaatimaan lakimuutosta. Ylioppilaskuntien ylintä valtaa käyttää edustajisto ja juuri nyt käydään ympäri Suomea edarivaaleja, joissa myös itse olen ehdolla. Jos pääsen läpi, tulen vaatimaan, että oma ylioppilaskuntani OYY ottaa kantaa tähän asiaan.

Niin kauan kuin pakkojäsenyys on voimassa, jäsenmaksua on pudotettava alas. Se tapahtuu leikkaamalla kaikkia mahdollisia budjettikohtia. Yliopisto-opiskelijoilla ei tosiasiallisesti ole maksutonta koulutusta, sillä joudumme joka vuosi maksamaan “lukuvuosimaksun” pakkojäsenyysmaksun myötä, sillä se on sidoksissa oikeuteen opiskella.

Pakkojäsenyyden poisto mahdollistaa ylioppilaskunnan toiminnan tehostumisen, sillä opiskelijat valitsevat itselleen edunvalvojan ainoastaan, jos palvelut koetaan hyödyllisiksi. Ylioppilasliike pitää saada pois ay-liikkeen raiteelta, jossa huudetaan ei:tä sen sijaan, että oltaisiin ratkaisukeskeinen aloitteen tekijä muuttuvassa maailmassa.

Ylioppilaskunnan tulee panostaa enemmän opintojen muuttamiseksi joustaviksi. Monen opiskelijan valmistumisen esteinä toimivat pakolliset läsnäolot luennoilla ja kiveen hakatut tenttipäivät. Rinnalle tulisi tarjota sähköisten työkalujen kautta korvaavia menettelyjä.

Lisäkseni ehdolla Oulussa on neljä samoja tavoitteita edustavaa erinomaista kaveria, joita voin jokaista suositella. Pääset äänestämään helposti sähköisesti täältä: https://vaalit.oyy.fi/

Muista käydä äänestämässä viimeistään 4.11.. Valtakunnallisesti Perussuomalaiset ehdokkaat on koottu tänne: http://www.ps-nuoret.fi/edarivaalit-2015