Artikkeli

Kuvausluvan pyytäminen 11.1. sananvapausoikeudenkäyntiini


Koko oikeudenkäyntiprosessini aikana noudattamani avoimuusperiaatteen mukaisesti julkaisen kuvauslupapyyntöni, jonka lähetin tänään Oulun käräjäoikeudelle.

Pyydän kuvauslupaa 11.1. klo 9:00 alkavaan oikeudenkäyntiini koko istunnon ajaksi.

Finlexin sivuilla todetaan vuonna 2007 voimaan tulleista oikeudenkäynnin julkisuuden uusista säädöksistä (http://www.finlex.fi/fi/uutiset/102):

“Lupa oikeudenkäynnin tallentamiseen muuten kuin sen alussa tai lopussa voidaan myöntää vain, jos se ei edellä mainittujen perusteiden lisäksi häiritse oikeudenkäynnin kulkua ja jos oikeudenkäyntiin osalliset antavat siihen suostumuksensa.”

Minä ja Facebook-kirjoitukseni ovat ainoat, jotka ovat tarkastelussa oikeudenkäynnissä, joten säädösten vaatima suostumus on siten automaattisesti kunnossa: olen itse kuvausluvan pyytäjä ja olen osoittanut haluni asian läpinäkyvään käsittelyyn jo antamalla haasteasiakirjat ihmisten itse arvioitavaksi ennen oikeudenkäyntiä.

Minua ei häiritse, vaikka kuvaaminen suoritettaisiin millä tahansa tavalla:

  1. Olen siis suostuvainen kaikenlaiseen kuvaamiseen.

Jos halutaan varmasti eliminoida se mahdollisuus, että kuvaaminen häiritsisi oikeudenkäynnin kulkua, minulle käy myös kompromissiratkaisu, jota ehdotan:

  1. Myönnetään kuvauslupa sellaiseen kuvaamiseen, joka ei häiritse oikeudenkäynnin kulkua. Tämä kuvauslupa tarkoittaa:
  • Kuvaamista omalta istumapaikalta
  • Kuvaamista laitteella, josta ei kuvauksen aikana kuulu digitaalisia eikä naksahtavia ääniä (esim. ammattilaisjärjestelmäkamerat)
  • Kuvaamista ilman lisävaloa (esim. kuvausvalo, salamavalo)
  • Kuvauslupaa rikkovat poistetaan salista

Ehdottamallani käytännöllä varmistetaan, että molemmat vaatimukset varmasti täyttyvät, eikä kuvaamiselle ole estettä.

Kuvaaminen sen sijaan on tärkeää kahdesta syystä, joista toinen on henkilökohtainen ja toinen yhteiskunnallinen:

  1. Olen isäni lisäksi ainut perheeni jäsen, joka asuu Oulussa. Muut perheeni jäsenet asuvat muualla Suomessa ja haluavat seurata veljensä oikeudenkäyntiä, mutta heidän ei ole mahdollista tulla Ouluun oikeussaliin seuraamaan oikeudenkäyntiä paikan päälle (mm. sylivauva ja pienet lapset). Keskustelin heidän kanssaan tänään puhelimessa ja vakuuttelin, että teen kaikkeni, että heillä olisi mahdollisuus seurata julkista oikeudenkäyntiäni.
  1. Oikeudenkäyntini on poliittisten syiden ja sananvapauteen liittyvien näkökulmiensa vuoksi herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja monet suomalaiset haluavat seurata, missä kulkee heidän sanomisensa raja, sillä omat kirjoitukseni entisestään tulevat tarkentamaan niitä sanomisen ja ilmaisun muotoja, mitkä ovat sallittuja Suomessa. Monet ihmiset ovat kysyneet minulla, voiko oikeudenkäyntiä seurata vaikka ei asu Oulussa.

Kuvaamisen mahdollistaminen erityisesti tämän oikeudenkäynnin aikana, joka liittyy keskeisesti sananvapauteen, ja jossa kuvaamiselle ei ole esteitä, luo uskoa oikeusvaltioon. Toisin päin sanoen julkisen oikeudenkäynnin muualle Suomeen kuvaamisen kieltäminen ilman painavia perusteita puolestaan asettaa julkisen vallan käyttäjät kyseenalaiseen asemaan ja tilanne olisi sananvapauteen liittyvän käsittelyn vuoksi oikeusvaltiosta kysymyksiä herättävä.

Julkisen vallan käyttäjien toiminnan tulee mielestäni olla avointa, läpinäkyvää ja helposti ihmisten arvioitavissa. Tätä samaa periaatetta olen noudattanut omassakin toiminnassani.

Ystävällisesti,
Sebastian Tynkkynen
sebastian.tynkkynen@gmail.com
p. 0404172745